Magasinet 39

Magasinet 39

I 39. udgave af Magasinet kan du blandt andet læse om, hvordan boligmarkedet i fremtiden imødekommer behovene hos et stadigt stigende antal ældre og om hvad danskerne forventer sig af fremtidens boligpriser. Læs også om et nyt prisindeks for andelsboliger, om danskernes arealforbrug i boliger og om en særlig hybrid mellem leje- og ejerboliger, Jeonse, som er udbredt i Sydkorea. Endelig kan du læse om to projekter, vi har i støbeskeen, som behandler henholdsvis klimaforandringers betydning for boligpriserne og opdeling mellem forskellige socioøkonomiske grupper på boligmarkedet.

Prisen på ejerboliger 1992-2021

Prisen på ejerboliger 1992-2021

- En husstandsbaseret undersøgelse af den geografiske variation i boligprisudviklingen

Bolig & Tal 33 - Boligbyrden i større byer under pandemi, inflation og renteforhøjelser

09/2023

Karakteristika for huse der rives ned med henblik på nybyggeri

03/2023

Flere danskere - nye behov og strukturer

10/2022

Grundpriser for enfamiliehuse 1996-2019 - med fokus på huse købt til nedrivning

06/2022

Demografi, socioøkonomi og boligstrukturer i danske kommuner

05/2021

Brug af forsikringer baseret på boligprisindeks til dækning af boligejeres tab ved boligprisfald

11/2020

Prisudvikling for private udlejningsejendomme opført før 1964 med minimum 7 lejligheder

12/2019

Danske boligprisindeks 1938-2017 - samt historiske data om boligmarkedet

01/2019

Det Byggede Danmark - magasin 3

06/2016

Det Byggede Danmark - magasin 2

06/2015

Det byggede Danmark - magasin 1

08/2014