cover-image

Flere danskere - nye behov og strukturer

Udgivet: 05.10.2022

I de senere år er boligpolitikken blevet vigtigere. Befolkningens størrelse, sammensætning og de økonomiske rammer for boligmarkedet udvikler sig vidt forskelligt rundt om i landet. I de store byer drøfter man, hvad man skal stille op med boligmangel, og hvordan man kan sikre betalbare boliger. I landdistrikterne er situationen helt modsat. Her er der overskud af boliger, men det er ikke nødvendigvis de boliger, man får mest brug for i de kommende år.

I en situation, hvor billedet kompliceres af de geografiske forskelle, og hvor der kan anlægges forskellige politiske holdninger og løsninger på udfordringerne, er det vigtigere end nogensinde med fakta. Det skyldes ikke mindst, at boliginvesteringer er en tung udgift, og at boliger har en lang levetid. Derfor er fejlbeslutninger på boligmarkedet dyre, og man skal leve med dem længe. Det er dog ikke enkelt at fremlægge endegyldige sandheder, når man vil beskrive fremtidens boligmarked. De modeller og analyser, som Boligøkonomisk Videncenter fremlægger, skal derfor ikke opfattes som en facitliste. De skal ses som et bidrag til beslutningsgrundlaget for boligpolitikken. Alle rapporter findes på vores hjemmeside www.bvc.dk.

Denne publikation er tænkt som en kort sammenfatning, der rækker ud til et bredt publikum.