Boligøkonomisk Videncenter blev etableret af Realdania i 2009. Centret finansieres løbende af Realdania med flerårige rammebevillinger. Centret er lokaliseret internt i Realdania.

Baggrunden for etableringen af centret var boligkrisen, der for alvor slog igennem på det danske boligmarked i 2008. Boligøkonomi som en akademisk disciplin var i årene før blevet nedprioriteret. Mens boligpriserne steg med uhørt styrke i perioden 2005-2007, var det begrænset med den faglige drøftelse af holdbarheden heri. Samtidig havde de økonomiske modeller som ADAM og SMEC og MONA store vanskeligheder med at forklare udviklingen i boligpriserne.

På den baggrund var der behov for et øget fokus på boligøkonomiske problemstillinger. Boligøkonomisk Videncenter blev oprettet som en part, der skulle være faglig, upartisk og neutral. Videncentrets formål er at kvalificere den boligøkonomiske debat, indsamle data om boligmarkedet og formidle information om udviklingen til offentligheden, samt arbejde på at styrke det faglige boligøkonomiske miljø.

Videncentret arbejder med en bred vifte af samarbejdspartnere fra både Danmark og udlandet. Centrets arbejdsfacon er, at større analyseopgaver placeres eksternt i stærke analysemiljøer. Videncentrets sekretariat indgår i projektledelsen, og formidler resultaterne til offentligheden. Formidling spiller en vigtig rolle, og sker gennem centrets nyhedsbrev, gennem konferencer og foredrag, og til den brede offentligheden ved hjælp af medierne.

Boligøkonomisk Videncenter arbejder med en bred vifte af projekter. De vigtigste projekter har i de første år vedrørt opstillingen af bedre modelværktøjer til at beskrive den fremtidige boligefterspørgsel i Danmark. Denne opgave er lagt hos den uafhængige forskningsinstitution DREAM. Et andet større indsatsområde er konvertering af realkreditlån, der har stor betydning for den enkelte danskers husholdningsøkonomi. Opgaven er udført hos virksomheden Fine Analytics og involverer lærere på DTU og Københavns Universitet.

Boligøkonomisk Videncenter anvender Danmarks Statistik til dataindsamling. Flere gange årligt foretages målinger af danskernes forventninger til udviklingen i boligpriserne, og hvilke forhold, som befolkningen lægger til grund for forventningerne. Udover udviklingen i boligpriserne foretages der i hver analyse en række sær-undersøgelser f.eks. af risikovillighed, holdning til konvertering mellem fsk. lånetyper, forventninger til den fremtidige rente, holdning til politiske tiltag med mere. Målingerne afrapporteres i populær form i nyhedsbrevene.

Centret har et fagligt advisory board med internationalt anerkendte økonomer. Det består af tidligere overvismand, professor Torben M. Andersen, professor ved London School of Economics, Christine Whitehead, samt professor ved Stockholm School of Economics, Peter Englund. Videncentret har et økonomisk-fagligt sekretariat. Den daglige ledelse varetages af projektdirektør, cand. polit. Curt Liliegreen.