Det Byggede Danmark - magasin 3

Udgivet: 15.06.2016

Af: Curt Liliegreen & Per B. Jensen

Det Byggede Danmark er en serie af magasiner, der beskriver hele det byggede miljø i Danmark i bred forstand. Det vil sige alle bygninger og al anlægsinfrastruktur. Fokus er på at fortælle om den betydning, byggeri og anlæg har for den enkelte borgers livskvalitet såvel som samfundsnytten af investeringerne. Magasinerne er altså ikke begrænset til boligøkonomiske emner.​

I det tredje magasin rettes fokus på miljøhensynet. Det handler om det grønne områdes vægt i produktion, beskæftigelse og eksport. Det gennemgår den historiske udvikling i landvinding og senere naturgenopretning. Dernæst ses der på energisektoren, vand samt affaldshåndtering og cirkulær økonomi i byggeriet. Der vises tal for Danmarks fornemme placering i den internationale kappestrid på disse områder, og den historiske udvikling, der førte os frem til vor nuværende position.

Materialet er forsøgt gjort populært gennem brug af design, infografik og fotos. Der interviewes en række personer med vidt forskellige roller i forhold til det byggede miljø, så der ikke kun sættes tal på emnerne, men også ansigter.

Teksten i de tre magasiner er undtagen interviews skrevet af Boligøkonomisk Videncenter. Alle interviews er udført af Per B. Jensen. Talmaterialet er som hovedregel fra Danmarks Statistik og Eurostat.​