Det byggede Danmark - magasin 1

Udgivet: 25.08.2014

Af: Curt Liliegreen & Per B. Jensen

I et nyt magasin sætter Boligøkonomisk Videncenter fokus på den del af Danmark, som danskerne selv har skabt : Alle vore bygninger og anlæg. Magasinet hedder ”Det byggede Danmark – omfang, opbygning, værdi”. Heri gennemgår centret hvor stor en værdi, bygninger og anlæg har, dels samlet i landet som helhed, men også værdien sat i forhold til den enkelte familie. Emnet er således ikke begrænset til boligøkonomi, men dækker byggeri og anlæg bredt.​​

Idéen med magasinet er at give en populær fremstilling af, hvor vigtig bygnings- og anlægskapitalen er for det moderne samfund såvel som for det enkelte individ. Der ses på en lang række oplysninger om byggeri. Selv om der i dag er flere data til rådighed for den kyndige statistikbruger end nogensinde før, er det ikke alle, der interesserer sig for selv at hente oplysninger fra mange forskellige kilder på internettet. I magasinet har videncentret gjort arbejdet for brugeren, og samtidig er tallene illustreret med grafik og fotos for at gøre stoffet tilgængeligt for en bredere kreds. Der er således ikke tale om en endeløs samling af statistiske tabeller, men om ”statistik på en ny måde”, hvor fokus har været historiefortællingen bag tallene. Der er planlagt endnu et nummer med særlig fokus på blandt andet boligøkonomi og byggesektoren.