cover-image

Demografi, socioøkonomi og boligstrukturer i danske kommuner

Udgivet: 19.05.2021

Af: Marianne Frank Hansen, Jonas Zangenberg Hansen, Tobias Markeprand, Anna Kargo og Mikkel Sønderby

Rapporten indeholder fremskrivninger af danske befolkningsforhold, familiemønstre, uddannelse, arbejdsmarkedsforhold og boligpræferencer frem til år 2040. Boligpræferencerne er beskrevet på kommuneplan og er blandt andet fordelt på ejerformer.

Rapporten fremlægger resultaterne fra DREAM’s opdatering af mikrosimuleringsmodellen SMILE i foråret 2021. Rapporten præsenterer indholdet i grundfremskrivningen med modellen.  

Arbejdet med SMILE startede i 2010, og modellen er løbende blevet udvidet og opdateret. Resultaterne i denne rapport tager afsæt i befolknings- og boligforholdene i 2018, og der fremskrives til 2040. I den forudgående rapport, der kom i 2017, tog man afsæt i data fra 2013. Modellens adfærdsmønstre er reestimerede på baggrund af de opdaterede data. Hovedtendenserne fra 2017 rapporten genfindes i nærværende rapport.

Befolkningsudviklingen er på landsplan identisk med Befolkningsfremskrivning 2020. Uddannelsesmønstret følger DREAM’s uddannelsesfremskrivning fra 2019.

Hvis man ønsker mere information om opbygningen af SMILE, kan man se de tidligere rapporter herom på vor hjemmeside, eller finde en beskrivelse hos DREAM her: https://dreamgruppen.dk/smile/