cover-image

Danske boligprisindeks 1938-2017 - samt historiske data om boligmarkedet

Udgivet: 28.01.2019

Arbejdspapiret omhandler konstruktionen af en række nye boligprisindeks. Indeksene sammenkæder eksisterende indeks med nye indeks, som er konstrueret til formålet af Boligøkonomisk Videncenter.

Boligøkonomisk Videncenter offentliggør I forvejen boligprisindeks med start i 1992. Indeksene ajourføres en gang i kvartalet og præsenteres løbende i publikationen Bolig&Tal, som startede tilbage i 2014. Det er samme metode, som er benyttet til at konstruere de nye unikke prisindeks, som præsenteres her. Metoden kendes under navnet repeat-sales metoden og er karakteriseret ved, at prisindeks dannes ved brug af såkaldte salgspar, hvor der kan observeres data for minimum to handler med samme bolig siden 1992. I praksis benytter Boligøkonomisk Videncenter en adgang til BBR-data, som har gjort det muligt at konstruere over 700.000 salgspar. Det er de salgspar, som benyttes til konstruktionen af de nye boligprisindeks som her sammenkædes med ældre prisdata tilbage til 1938.