cover-image

Magasinet 39

Udgivet: 30.05.2024

I 39. udgave af Magasinet kan du blandt andet læse om, hvordan boligmarkedet i fremtiden imødekommer behovene hos et stadigt stigende antal ældre og om hvad danskerne forventer sig af fremtidens boligpriser. Læs også om et nyt prisindeks for andelsboliger, om danskernes arealforbrug i boliger og om en særlig hybrid mellem leje- og ejerboliger, Jeonse, som er udbredt i Sydkorea. Endelig kan du læse om to projekter, vi har i støbeskeen, som behandler henholdsvis klimaforandringers betydning for boligpriserne og opdeling mellem forskellige socioøkonomiske grupper på boligmarkedet.

Artikler i magasinet:

Fremtidens ældreboliger er dem, vi har i dag

Siden år 2000 er vi blevet 440.000 flere i Danmark, der er fyldt 65 år. Vi har for længst passeret tidspunktet for at bygge nye skræddersyede løsninger til de ældre. Løsningen er at tilpasse parcelhuset og de andre boligformer til de ældres behov    SIDE 6

Samfundskontrakten er brudt

De svageste ældre bliver sorteper, når politikerne begår løftebrud, mener vicedirektør i Ældre Sagen, Michael Teit Nielsen. Han henviser til Velfærdsaftalen fra 2006 og den store mangel på pleje-hjemspladser, som han kalder et fatalt svigt fra politikernes side    SIDE 16

Klimaet - ny virkelighed på boligmarkedet?

Nyt projekt skal undersøge om klima-forandringerne allerede har påvirket boligpriserne og om aktørerne på boligmarkedet er begyndt at tage højde for disse risici    SIDE 36

Danskerne forventer igen stigende boligpriser

Efter at have haft stærkt negative forventninger til prisudviklingen på boligmarkedet omkring nytår sidste år, har danskerne stille og roligt genfundet optimismen    SIDE 30

Læs også...

Skal borgeren eller virksomheden have boliggevinsten?    SIDE 5
Så har andelsboligen endelig fået sin egen prisstatistik    SIDE 22
De splittede danskere - nyt projekt    SIDE 32
Hvor stort boligareal har danskerne?    SIDE 38
Jeonse – en unik, men også risikabel ejerform    SIDE 44